Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face cu respectarea Politicii privind GDPR

Aceasta implica acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de compania European Courier Express SRL.

Informațiile sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate, pentru o perioadă de timp egală cu data de expirare a produselor/serviciilor pe care le-ați comandat.

Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unui cont de Cumpărător, procesarea, executarea și livrarea produselor comandate, abonarea la newsletter. European Courier Express SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Totuși, European Courier Express SRL poate dezvalui informatiile dumneavoastra cu caracter personal autorităților guvernamentale care solicită acest lucru (ex. Poliție), cu acorduri de confidențialitate (Non-Disclosure Agreement).

În cazul în care selectați optiunea de a achita online cu un card bancar, European Courier Express SRL va transmite către procesatorul de plați doar date referitoare la comanda dumneavoastră, fară ca European Courier Express SRL să proceseze date referitoare la cardul bancar.

Utilizam adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare și pentru colectarea informațiilor demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurință în utilizarea site-ului și publicarea unor informații cât mai relevante pentru Utilizator.

Vinuri Africa